Andere zorgverleners en links

De huisarts is de spin in het web van de gezondheidszorg, maar wij kunnen niet zonder ziekenhuizen, laboratoria, apotheken, psychologen en alle andere mensen die samen de gezondheidszorg uitmaken. In het menu hiernaast vind je een overzicht. Als je dat aanklikt vind je meer info over de verschillende zorgverleners. Je kunt ons natuurlijk altijd vragen naar wie je het beste verwezen kunt worden.

Houd er rekening mee dat per 2015 sommige zorgverzekeraars niet met alle ziekenhuizen contracten hebben. Check je polis of bel het ziekenhuis. Voor ons als huisartsen is het ondoenlijk om per verzekeraar per specialisme per ziekenhuis na te gaan wat vergoed wordt, dus dit is je eigen verantwoordelijkheid.